24 намерени резултати

одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация в община Каолиново

Регистър на обектите, въведени в експлоатация в община Каолиново

експлоатация Каолиново обекти община регистър въвеждане РМС 214/2016
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж в община Каолиново

Регистър на издадените разрешителни за строеж в община Каолиново

Каолиново община разрешителни регистър строеж РМС 214/2016
одобрен

Регистър на земи-общинска собственост, отдадени под аренда/наем в община Каолиново

Регистър на земи-общинска собственост, отдадени под аренда/наем в община Каолиново

аренда земи Каолиново наем община отдадени регистър РМС 214/2016
одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване в община Каолиново

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване в община Каолиново

Каолиново мери община ОПФ пасища регистър РМС 436/2017
одобрен
одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти-община Каолиново

Каолиново община одобрени проекти регистър инвестиционни РМС 54/2019
 

Моля изчакайте