41 намерени резултати

одобрен

Регистър на концесиите

Регистър на концесиите

концесии община регистър РМС 436/2017 Карлово
одобрен

Регистър за гражданските дружества, в които участва общината

дружества община общинско регистър участие граждански Карлово РМС 54/2019
одобрен

Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината

Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината

лица нестопанска община общинско регистър участие цел юридически Карлово РМС 54/2019
одобрен

Публичен регистър на предложенията за провеждане на местен референдум

Публичен регистър на предложенията за провеждане на местен референдум

община регистър референдум местен предложения Карлово РМС 54/2019