46 намерени резултати

одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон - Община Карлово

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон - Община Карлово

РМС 436/2017
одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности - Община Карлово

Регистър на недвижимите културни ценности - Община Карлово

одобрен

Регистър на културните институти - Община Карлово

Регистър на културните институти - Община Карлово

одобрен

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници - Община Карлово

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници - Община Карлово

РМС 436/2017