46 намерени резултати

одобрен

Регистър на даренията - Община Карлово

Регистър на даренията - Община Карлово

дарения община регистър РМС 436/2017 Карлово
одобрен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

община регистър вероизповедания Карлово РМС 54/2019
одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци - Община Карлово

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци - Община Карлово

община отпадъци регистър РМС 436/2017 Карлово
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост - Община Карлово

етажна собственост община РМС 436/2017 Карлово