41 намерени резултати

одобрен

Регистър на търговските обекти - Община Карлово

Регистър на търговските обекти - Община Карлово

обекти община регистър търговски РМС 436/2017 Карлово
одобрен

Регистър за ненормирано работно време на търговските обекти - Община Карлово

Регистър за ненормирано работно време на търговските обекти Община Карлово

време ненормирано обекти община регистър търговски РМС 436/2017 Карлово
одобрен

Регистър на домашни и безстопанствени кучета - Община Карлово

Регистър на домашни и безстопанствени кучета - Община Карлово

РМС 436/2017
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите

Регистър на заверените технически паспорти на сгради на територията на Община Карлово

РМС 214/2016