12 намерени резултати

избрани етикети:
община 
одобрен

Публичен регистър на предложенията за провеждане на местен референдум

Публичен регистър на предложенията за провеждане на местен референдум

община регистър референдум местен предложения Карлово РМС 54/2019
одобрен

Отчети за касовото изпълнение на бюджета

Отчети за касовото изпълнение на бюджета

бюджет община отчети Карлово РМС 54/2019
одобрен

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

община ЗПКОНПИ Карлово РМС 54/2019
одобрен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

община регистър вероизповедания Карлово РМС 54/2019