3 намерени резултати

избрани етикети:
РМС 214/2016 
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите

Регистър на заверените технически паспорти на сгради на територията на Община Карлово

РМС 214/2016
одобрен

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация

Регистър на издадените през удостоверения за въвеждане в експлоатация в Община Карлово.

експлоатация община регистър удостоверения въвеждане Карлово РМС 214/2016
одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда. Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем - актуален към 20.07.2016 г.

аренда наем общинска собственост РМС 214/2016
 

Моля изчакайте