79 намерени резултати

одобрен

Брой регистрирана земеделска и горска техника в област Сливен по видове

Информация за броя на регистрираните на територията на област Сливен земеделска и горска техника по видове към 31.12.2022г.

горска земеделие земеделска одз Сливен техника РМС 214/2016
одобрен

Брой регистрирана земеделска и горска техника в област Сливен по видове

Информация за броя на регистрираните на територията на област Сливен техника по видове за първото полугодие на 2022г.

земеделска одз регистър Сливен техника РМС 214/2016
одобрен

Информация за средно годишно рентно плащане в обл. Сливен през 2022 година

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи за съответното землище по общини за предходната година, изразено в лева на декар

земеделие одз плащане регистър рентно Сливен средно РМС 214/2016
одобрен

Брой регистрирана земеделска и горска техника в област Сливен по видове

Информация за броя на регистрираните на територията на област Сливен земеделска и горска техника по видове към 31.12.2021г.

горска земеделие земеделска Сливен техника РМС 214/2016 ОДЗ- Сливен
одобрен

Утвърден държавен прием в област Сливен за уч. 2021/22 г.

Утвърден държавен прием в област Сливен за уч. 2021/22 г.

държавен план-прием руо Сливен РМС 214/2016
одобрен

Регистър на закрити и преобразувани училища/обслужващи звена в област Сливен

Регистър на закрити и преобразувани училища/обслужващи звена в област Сливен

закрити преобразувани регистър руо Сливен училища РМС 436/2017
 

Моля изчакайте