73 намерени резултати

одобрен

Списък на общинските пътища на територията на област Сливен към 30.07.2021 г.

Списък на общинските пътища на територията на област Сливен към 30.07.2021 г.

област общински пътища Сливен списък РМС 567/2021 общински пътища
одобрен

Брой регистрирана земеделска и горска техника в област Сливен по видове

Информация за броя на регистрираните на територията на област Сливен техника по видове за първото полугодие на 2021г.

видове одз Сливен техника РМС 214/2016 регистрирана земедлска
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите

Регистър на техническите паспорти на строежи на територията на община Сливен за 2021 г.

заверени община паспорти Сливен строежи технически технически паспорти РМС 54/2019
одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания на територията на община Сливен, актуален към 13.09.2021 г.

карти община паркиране Сливен трайни увреждания хора с увреждания РМС 436/2017
одобрен

Регистър на договорите за аренда и наем

Регистър на договорите за аренда и наем по общини на територията на област Сливен

аренда договори земеделие наем одз Сливен РМС 435/2020 област Сливен
одобрен

Регистър на имоти с променено предназначение по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ

Информация за кадастрални имоти на територията на област Сливен с постановени решения на ОД "Земеделие"- Сливен за промяна на предназначение

земеделие имоти одз регистър Сливен РМС 435/2020 предназначение променено област Сливен
 

Моля изчакайте