33 намерени резултати

одобрен

Публичен регистър на таксиметровите услуги Своге

Публичен регистър на таксиметровите услуги Своге

одобрен

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници Своге

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници Своге

одобрен

Регистър на обекти в експлоатация Своге

Регистър на обекти в експлоатация Своге

община регистър РМС 214/2016 Своге обекти в експлоатация
одобрен

Регистър за разрешителни за строеж и обекти в експлоатация Своге

Регистър за разрешителни за строеж и обекти в експлоатация Своге

община разрешителни строеж РМС 214/2016 Своге