34 намерени резултата

одобрен

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници Своге

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници Своге

одобрен

Регистър на обекти в експлоатация Своге

Регистър на обекти в експлоатация Своге

одобрен

Регистър за разрешителни за строеж и обекти в експлоатация Своге

Регистър за разрешителни за строеж и обекти в експлоатация Своге

одобрен

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП - Своге

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП - Своге