34 намерени резултати

одобрен

Регистър на минималните и държавни помощи Своге

държавни община регистър помощи Своге минимални
одобрен

Публичен регистър на таксиметровите услуги Своге

Публичен регистър на таксиметровите услуги Своге

одобрен

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници Своге

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници Своге

одобрен

Регистър на обекти в експлоатация Своге

Регистър на обекти в експлоатация Своге

община регистър РМС 214/2016 Своге обекти в експлоатация