36 намерени резултата

одобрен

Регистър за разрешителни за строеж и обекти в експлоатация Своге

Регистър за разрешителни за строеж и обекти в експлоатация Своге

одобрен

Регистър на обекти в експлоатация Своге

Регистър на обекти в експлоатация Своге

одобрен

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП - Своге

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП - Своге

одобрен

Регистър за разрешителни за строеж и обекти в експлоатация 2017 Своге

Регистър за разрешителни за строеж и обекти в експлоатация 2017 Своге