72 намерени резултата

одобрен

Бюджет 2017 - Капиталова програма

Капиталова програма на Бюджет 2017

одобрен

Бюджет 2017 - Приходи и разходи

Бюджет 2017 - Приходи и разходи

одобрен

Бюджет 2017 - Решение на Общински съвет

Решение на Общински съвет - Шумен за приемане на бюджет 2017

одобрен

Бюджет 2019

Бюджет 2019

Бюджет 2019
одобрен

Данни за бюджета и разходването му към 30.04.2018

Данни за бюджета и разходването му към 30.04.2018

финанси
одобрен

Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписания на маршрутите в Община Шумен

Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписания на маршрутите в Община Шумен

градски транспорт