34 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на община Асеновград

Публикувана е информация за подадените декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ от служители на Общинска администрация Асеновград, Председателя на Общински съвет, директори на детски градини, директори и управители на общински
предприятия, дейности и др.

одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на вероизповеданията в община Асеновград

Регистърът съдържа данни за регистрираните вероизповедания на територията на община Асеновград.
Актуалността му можете да се види от датата записана в ресурса.

одобрен

Регистър на договорите за концесия в Община Асеновград

Регистърът съдържа само действащите договори за концесия към датата посочена в ресурса. Прекратени и договори с изтекъл срок на действие не се визуализират

концесии