1 намерен резултат

избрани етикети:
актове за изработване на УП 
одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и за измененията им

Регистърът съдържа данни от декември 2018 г. до датата посочена в ресурсите

актове за изработване на УП