31 намерени резултата

одобрен

01. Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

одобрен

02. Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

одобрен

03. Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение

одобрен

04. Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

одобрен

05. Регистри на търговските дружества с общинско участие

Регистри на търговските дружества с общинско участие

одобрен

06. Регистър на рекламно-инфрмационните елементи

Регистър на рекламно-инфрмационните елементи