32 намерени резултата

одобрен

Главен регистър на общинската собственост

Главен регистър на общинската собственост

одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

одобрен

Общинска транспортна схема

Общинска транспортна схема

одобрен

Общински регистър на категоризираните туристически обекти

Общински регистър на категоризираните туристически обекти

одобрен

Отчет за изразходeните средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози 2017г.

Отчет за изразходeните средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози 2017г.

одобрен

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози 2018г.

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози 2018г.