32 намерени резултата

одобрен

Бюджет 2019 г.

Бюджет 2019 г.

бюджет
одобрен
одобрен

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти в Община Мирково

публичен регистър
одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Разпределение на пасища, мери от ОПФ /землища Мирково, Смолско, Каменица и Бенковски/ на стопанската 2017/2018 год.

разпределение
одобрен

Регистър за върнати решения на ОбС Мирково

Регистър за върнати решения на ОбС Мирково

регистър
одобрен

Регистър на военните паметници

Регистър на военните паметници в Община Мирково

регистър