579 намерени резултата

избрани етикети:
въведени в експлоатация обекти  община  регистър 
одобрен

pernctbp-ha-o6ektnte-bbbedehn-b-ekcnjioataunr-perntbp

Регистър на обектите, въведени в експлоатация.

въведени в експлоатация обекти публичен регистър