10804 намерени резултати

одобрен

Язовири-регистър

Язовири-регистър

Язовири-регистър
одобрен

ЯЗОВИРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОПАКА

ЯЗОВИРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОПАКА

одобрен

Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансов сектор към 31.12. по статистически райони и области

инвестиции предприятия нси райони области РМС 214/2016 сектор чуждестранни преки нефинансов
одобрен

Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансов сектор към 31.12. по икономически дейности КИД-2008 (A38)

дейности инвестиции нси РМС 214/2016 сектор чуждестранни преки нефинансов икономически
одобрен
одобрен

Частна лесовъдска практика - търговци

Частна лесовъдска практика - търговци

горско стопанство
 

Моля изчакайте