19 намерени резултата

одобрен

Язовири-регистър

Язовири-регистър

Язовири-регистър
одобрен

Списък на училищата, детските градини и обслужващи звена

Списък на училищата, детските градини и обслужващи звена

образавание
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

Второстепенните разпоредители с бюджет Община Стралджа

одобрен

РЕГИСТЪР-ОбЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

РЕГИСТЪР-ОбЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ