11 намерени резултати

одобрен

Язовири-регистър

Язовири-регистър

Язовири-регистър
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

Второстепенните разпоредители с бюджет Община Стралджа

одобрен

РЕГИСТЪР-ОбЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

РЕГИСТЪР-ОбЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

одобрен

Регистър на социалните услуги

Регистър на социалните услуги

Регистър на социалните услуги