1 намерен резултат

непроверен

Разрешения за строеж 2019 г.

Регистър на издадените разрешения за строеж от Община Оряхово за 2019 година