7 намерени резултата

избрани етикети:
икономика 
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост - община първомай

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

икономика
одобрен

Регистър на разпоредителните сделки

Регистър на разпоредителните сделки община Първомай

икономика