81 намерени резултати

одобрен

Списък на училища, детските градини и обслужващи звена - 2019

Списък на училища, детските градини и обслужващи звена - 2019

одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за 2019г.

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за 2019г. - Община Самуил

одобрен

Регистър на читалища - Община Самуил

Регистър на читалища - Община Самуил

одобрен

РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ В ОБЩИНА САМУИЛ - 2019

РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ В ОБЩИНА САМУИЛ - 2019