32 намерени резултати

одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

одобрен

Регистър на язовирите в община Севлиево

Регистър на язовирите в община Севлиево

одобрен

Регистър на търговските дружества с общинско участие

Регистър на търговските дружества с общинско участие

одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите

Регистър на техническите паспорти на строежите

одобрен

Регистър на социалните услуги

Регистър на социалните услуги