5 намерени резултата

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон

одобрен

Регистър на концесиите

Регистър на концесиите

Регистър на концесиите
одобрен

Разпределение пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Разпределение пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

одобрен

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение

одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци