15 намерени резултата

одобрен

Списък на проекти, регистрирани в ИСУН

Информация от публичния модул на ИСУН

проекти
одобрен

Списък на проекти, регистрирани в ИСУН

Информация от публичния модул на ИСУН

проект
одобрен

Списък на партньорите в ИСУН

Информация от публичния модул на ИСУН

партньор
одобрен

Списък бенефициентите в ИСУН

Информация от публичния модул на ИСУН

бенефициент
одобрен

Публичен сайт на ИСУН за програмен период 2014-2020

Публична информация за изпълнението на оперативните програми за период 2014-2020

Бенефециенти
одобрен

Публичен сайт на ИСУН за програмен период 2007-2013

Публична информация за изпълнението на оперативните програми за период 2007-2013

бенефицинет