8 намерени резултата

одобрен

Списък на търговските дружества със сто процента държавно участие и държавните предприятия

Списък на търговските дружества със сто процента държавно участие и държавните предприятия.

бизнес правителство
одобрен

Списък на акредитираните лица и лицата,сертифициращи административните информационни системи и продукти

Списък на акредитираните лица и лицата,сертифициращи административните информационни системи и продукти.

администрация информационни системи продукти
одобрен

Резервирани имена на домейни на кирилица

Списък на резервирани имена на домейни за нуждите на държавата в домейна от високо ниво ".бг"

одобрен

Национален план за разпределение на радиочестотния спектър (обн., ДВ, бр. 60 от 2004г.)

Националният план за разпределение на радиочестотния спектър е резултат на изпълнение на решения на Съвета по националния радиочестотен спектър (СНРЧС), свързан с хармонизация с Европейската таблица за честотните разпределения, с цел осигуряване на условия за определяне на достатъчен радиочестотен спектър за радиорелейни линии с висока плътност.

4G Български пощи радиочестотен спектър телекомуникации
одобрен
одобрен