55 намерени резултата

одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена в Община Аврен, Област Варна

образование
одобрен

Списък на издадените общи административни актове

Списък на издадените общи административни актове - Община Аврен, Област Варна

административни актове
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити - Община Аврен, Област Варна

бюджет
одобрен

Регистър по приватизация

Регистър по приватизация - Община Аврен, Област Варна

приватизация