5 намерени резултата

одобрен
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради с режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост
одобрен

Регистър на издадените разрешения за строеж

Регистър на издадените разрешения за строеж от община никопол

разрешения за строеж