1 намерен резултат

одобрен

Община Ново село, Област Видин

Регистър на имоти публична и частна общинска собственост на територията на община Ново село, област Видин. Регистър на имоти отдадени под аренда/наем на територията на община Ново село, област Видин.