2 намерени резултата

одобрен

Регистрирана земеделска техника в област София град към 30.06.2016 год.г.

Информация за броя на регистрираната техника на територията на област София град

одобрен

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане за 2015г.

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи за съответното землище по общини за предходната година, изразено в лева на декар за 2015г.

земеделие