72 намерени резултата

одобрен

Списък на издадените общи административни актове

Списък на издадените общи административни актове

одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

бюджет
одобрен

Регистър предприятия-2018г.

Регистър предприятия-2018г.

икономика
одобрен

Регистър по приватизация

Регистър по приватизация

икономика
одобрен

Регистър на язовирите

Регистър на язовирите

икономика
одобрен

Регистър на търговските обекти

Регистър на търговските обекти

икономика