23 намерени резултата

одобрен

Списък на училища и детски градини

Списък на училища и детски градини

одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

Второстепенни разпоредители с бюджет през 2018 г.

бюджет
одобрен

Регистър на спортните клубове на територията на община Угърчин

Спортни клубове на територията на Община Угърчин

спорт
одобрен

Регистър на социални институти и услуги

Регистър на социални институти и услуги

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ