50 намерени резултата

одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена - Община Карлово

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена - Община Карлово

одобрен

Списък на издадените общи адмнистративни актове при Община Карлово

Списък на издадените общи адмнистративни актове при Община Карлово

одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет в Община Карлово

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет в Община Карлово

одобрен

Регистър по приватизация Община Карлово

Регистър по приватизация Община Карлово