5 намерени резултата

одобрен

Списък на язовирите на територията на Област Бургас

Списък на язовирите на територията на Област Бургас

област Бургас областна администрация
одобрен

Регистър на Областна транспортна схема.

Регистър на Областна транспортна схема.

Регистър на Областна транспортна схема.
одобрен

Регистър на имоти с държавна собственост в област Бургас

Регистър на имоти с държавна собственост в област Бургас

Регистър на имоти с държавна собственост в област Бургас
одобрен

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения.

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения.

одобрен

РЕГИСТЪР на военните паметници и паметни плочи в Област Бургас

РЕГИСТЪР на военните паметници и паметни плочи в Област Бургас

областна администрация