10 намерени резултата

одобрен

Регистър на областните съвети и комисии към Областна администрация Кюстендил

Регистър на областните съвети и комисии към Областна администрация Кюстендил

одобрен

Регистър на имотите частна държавна собственост, управлявани от Областния управител на област Кюстендил

Имоти - частна държавна собственост, в управление на Областния управител на област с административен център гр. Кюстендил

одобрен

Регистър на имоти - частна държавна собственост

Имоти - частна държавна собственост, в управление на Областния управител на област Кюстендил

одобрен

Регистър на имоти - публична държавна собственост

Имоти - публична държавна собственост, в управление на Областния управител на област Кюстендил

одобрен

Регистър на издадените разрешения за строеж – Област Кюстендил

Регистър на издадените разрешения за строеж – Област Кюстендил

одобрен