6 намерени резултата

одобрен

Регистър на имотите с държавна собственост

Регистър на имотите с държавна собственост

одобрен

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения

одобрен

Регистър на издадени разрешения за строеж

Регистър на издадени разрешения за строеж

одобрен

Регистър на Военните паметници на територията на Област Разград

Регистър на Военните паметници на територията на Област Разград

одобрен

Публичен регистър на язовирите на територията на Област Разград

Публичен регистър на язовирите на територията на Област Разград

одобрен

Областна транспортна схема

Разписание на автобусните линии на територията на Област Разград