7 намерени резултата

одобрен
одобрен

Регистър на язовирите на територията на Област Сливен

Регистър на язовирите на територията на Област Сливен

област регистър Сливен язовири
одобрен

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения.

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения.

одобрен

Регистър на издадени разрешение за строеж

Регистър на издадени разрешение за строеж

одобрен

Регистър на дейността на областните комисии и съвети.

Регистър на дейността на областните комисии и съвети.

одобрен

Регистър на военните паметници в Област Сливен

Публичен регистър на военните паметници на територията на Област Сливен, поддържан от Областна администрация Сливен.

война герои загинали паметници регистър