4 намерени резултати

одобрен

Регистър съвети и комисии

Регистър на съветите и комисиите създадени към областна администрация - Търговище.

Областна администрация Търговище
одобрен

Регистър на разрешенията за строеж

Регистър на дадените разрешения за строеж от областна администрация Търговище.

Областна администрация Търеговище
одобрен

Регистър на имоти държавна собственост

Регисър на имоти държавна собственост на територията на област Търговище.

одобрен