36 намерени резултата

одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена на територията на община Гърмен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена на територията на община Гърмен към дата 20.03.2018 г

одобрен

Списък на издадените общи административни актове от общ. съвет Гърмен

Списък на издадените общи административни актове от общински съвет Гърмен

одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

одобрен

Регистър на язовирите на територията на община Гърмен

Регистър на язовирите на територията на община Гърмен

одобрен

Регистър на социалните институти и услуги на територията на община Гърмен

Регистър на социалните институти и услуги на територията на община Гърмен

одобрен

Регистър на рекламно-информационните елементи

Регистър на рекламно-информационните елементи