44 намерени резултата

одобрен

Списък на училища и детски градини на територията на Общината

училища и детски градини на територията на Общината

образование
одобрен

Списък на издадените общи административни актове

Общи административни актове за 2017 г. на общината

Списък на издадените общи административни актове
одобрен

Списък на второстепенни разпоредителите разпоредители с бюджетни кредити

Списък на второстепенни разпоредителите разпоредители с бюджетни кредити

одобрен

Ригистър на общинската публична общинска собственост

Ригистър на общинската публична общинска собственост

одобрен

Регистър по приватизация

Регистър по приватизация

приватизация
одобрен

Регистър на язовирите

Регистър на язовирите

регистри за язовири