31 намерени резултата

одобрен

44. Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

35. Отчети за касовото изпълнение на бюджета

Месечни и тримесечни отчети на Община Балчик

одобрен

26. Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена