32 намерени резултата

одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити Бойчиновци

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити Бойчиновци

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити Бойчиновци
одобрен

РЕГИСТЪР ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2017

РЕГИСТЪР ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2017

РЕГИСТЪР ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2017
одобрен

Регистър на у-ния за въвеждане в експлоатация 2017

Регистър на у-ния за въвеждане в експлоатация 2017

Регистър на у-ния за въвеждане в експлоатация 2017
одобрен

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СГРАДИ ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2016 г.

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СГРАДИ ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2016 г.

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СГРАДИ ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2016 г.