6 намерени резултата

одобрен

Регистър на удостоверения за въвеждане в експлоатация на Община Берковица

Регистър на удостоверения за въвеждане в експлоатация на Община Берковица

икономика
одобрен

Регистър на удостоверения за въвеждане в експлоатация на Община Берковица

Регистър на удостоверения за въвеждане в експлоатация на Община Берковица

одобрен

Регистър на технически паспорти на сгради на Община Берковица

Регистър на технически паспорти на сгради на Община Берковица

одобрен

Регистър на технически паспорти на сгради

Регистър на технически паспорти на сгради

икономика