14 намерени резултата

одобрен

Регистър на сключените договори за наем на земеделски земи на община Чипровци

Файлът съдържа Регистър на сключените договори за наем на земеделски земи на община Чипровци за периода 2012 - 2017 стопански години

общинска собственост Чипровци
одобрен

Регистър на сключените договори за наем на земеделски земи на община Чипровци

Регистър на сключените договори за наем на земеделски земи на община Чипровци за периода 2014 - 2019 година

общинска собственост
одобрен

Регистър на сключени договори за наем за периода 2016 - 2021 г.

Регистър на сключени договори за наем на земеделски земи на община Чипровци за периода 2016 - 2021 г.

общинска собственост
одобрен

Регистър на сключени договори за наем за периода 2013-2018 г.

Регистър на сключените договори за наем на земеделски земи за периода 2013 - 2018 г. на община Чипровци

актове за общинска собственост
одобрен

Регистър на разпоредителните сделки с имоти на община Чипровци за периода 2009-2017 г.

Файлът съдържа Регистър на разпоредителните сделки с имоти на община Чипровци за периода 2009 - 2017 г.

общинска собственост Чипровци
одобрен

Регистър на отдадените под наем маломерни имоти

Файлът съдържа Регистър на отдадените под наем маломерни имоти от общинския поземлен фонд на община Чипровци за периода 01.10.2016 г. - 01.10.2017 г.

Земи общинска собсвеност отдадени под наем