63 намерени резултата

одобрен

Списък на училищата и детските градини на територията на община Дългопол, област Варна

Списък на училищата и детските градини на територията на община Дългопол, област Варна

одобрен

СПИСЪК НА ОБЕКТИ СЪС СТАТУТ НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

СПИСЪК НА ОБЕКТИ СЪС СТАТУТ НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ /ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА /

СПИСЪК НА ОБЕКТИ СЪС СТАТУТ НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ
одобрен

Списък на издадените общи нормативни актове - Община Дългопол

Списък на издадените общи нормативни актове - Община Дългопол

Списък на издадените общи нормативни актове - Община Дългопол
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители - Община Дългопол

Списък на второстепенните разпоредители - Община Дългопол

Списък на второстепенните разпоредители - Община Дългопол
одобрен

Регистър технически паспорти-2016

Регистър технически паспорти-2016

одобрен

Регистър технически паспорти - Община Дългопол

Регистър технически паспорти - Община Дългопол

Регистър технически паспорти - Община Дългопол