40 намерени резултата

одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена в Община Девня, Област Варна

одобрен

Списък на издадените общи административни актове

Списък на издадените общи административни актове в Община Девня, Област Варна

одобрен
одобрен

Регистър по приватизация

Регистър по приватизация в Община Девня, Област Варна

одобрен

Регистър на технически паспорти на строежите

Регистър на технически паспорти на строежите в Община Девня, Област Варна

одобрен