18 намерени резултата

одобрен

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация - община Искър

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатаци

въведени в експлоатация удостовериения
одобрен

Регистър на категоризираните туристически обекти

Регистър на категоризираните туристически обекти

туризъм
одобрен

Регистър на изработените ПУП и измененията им през 2017 г.

Регистър на изработените ПУП и измененията им през 2017 г

Актове за ПУП регистър
одобрен

Регистър на издадените разрешения за строеж - община Искър

Регистър на издадените разрешения за строеж - община Искър

издадени разрешения строеж
одобрен

Регистър на земи общинска собственност 1999-2007 - община Искър

Регистър на земи общинска собственност 1999-2007

земеделски земи регистър
одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда в землището на с. Староселци

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда в землището на с. Староселци

аренда земи наем регистър староселци