31 намерени резултата

одобрен

Списък на читалищата на територията на Община Братя Даскалови

Списък на читалищата на територията на Община Братя Даскалови

одобрен

Списък на учебните заведения на територията на Община Братя Даскалови

Списък на учебните заведения на територията на Община Братя Даскалови

одобрен
одобрен

Регистър разпоредителни сделки 2016 година Община Братя Даскалови

Регистър разпоредителни сделки 2016 година

Регистър разпоредителни сделки 2016 година
одобрен
одобрен