41 намерени резултати

одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена на територията на Община Кнежа

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена на територията на Община Кнежа - Регистърът се преработва в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1024 и Закона за достъп до обществена информация.

одобрен

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КНЕЖА

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КНЕЖА - Регистърът се преработва в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1024 и Закона за достъп до обществена информация.

одобрен

РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.45А ОТ ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА НАЕМАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Регистърът се преработва в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1024 и Закона за достъп до обществена информация.

одобрен

РЕГИСТЪР НА ЯЗОВИРИТЕ В ОБЩИНА КНЕЖА

Регистърът е преработен в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1024 и Закона за достъп до обществена информация.

одобрен

Регистър на Удостоверения за въвеждане в експлоатация

Регистър на Удостоверения за въвеждане в експлоатация - Регистърът се преработва в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1024 и Закона за достъп до обществена информация.

одобрен

Регистър на търговските обекти на територията на Община Кнежа

Регистърът е преработен в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1024 и Закона за достъп до обществена информация.