59 намерени резултата

одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

одобрен

Списък на издадените общи административни актове

Списък на издадените общи административни актове

одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

одобрен

Регистър по приватизация

Регистър по приватизация

одобрен

Регистър на язовирите

Регистър на язовирите

одобрен

Регистър на частната общинска собственост

Регистър на частната общинска собственост