34 намерени резултата

одобрен

Фирми на територията на Община Кричим

Фирми Кричим

дейности икономика развитие
одобрен

Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи ІV и V категория – 2016 – 2017г.

Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи ІV и V категория – 2016 – 2017г.

одобрен
одобрен
одобрен

Регисър на издадени разрешения за строеж

Регисър на издадени разрешения за строеж

одобрен

Регистър частна общинска собственост

Частна общинска собственост

икономика