17 намерени резултати

одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена в община Любимец

детски градини Любимец училища
одобрен

Списък на училища и детски градини в община Любимец

Училища и детски градини в община Любимец

детски градини училища
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с кредит в община Любимец

Второстепенни разпоредители с кредит в община Любимец

бюджет
одобрен

Социални институти и услуги в община Любимец

Социални институти и услуги в община Любимец

институти социални услуги
одобрен
одобрен

Регистър ПУП 2017г.

Регистър ПУП 2017г.

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и измененията им